นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 8,195 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ก.พ. 63ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป แชร์  
25 ก.พ. 62ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา