เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 328
ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562834
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 318
รายงานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562112
รายงานการให้บริการประชาชนตามภารกิจประจำปี 2562114
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561130
สถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561128

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB