เมนูหลัก

บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 เม.ย. 63 หมวดหมู่ รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รานงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการฯ ปีงบประมาณ 2562.pdf3.52 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

0.01s. 0.50MB