เมนูหลัก

บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 21 เม.ย. 63 หมวดหมู่ รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf8.37 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

0.02s. 0.50MB