เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563157 เม.ย. 63
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำหลุม หมู่ที่ 3 บ้านกกมะโมง1224 มี.ค. 63
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายลำ พรมรักษา) หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งปลาฝา1124 มี.ค. 63
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน1224 มี.ค. 63
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (คสล.) จำนวน 3 โครงการ1120 ม.ค. 63
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 10 บ้านฟากน้ำ 1020 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 12 รายการ139 ต.ค. 62
การจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562144 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์719 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน 111 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถรับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 สาย924 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วน 1618 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วน2618 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 610 มิ.ย. 62
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนมะค่า (สายนาตาบุ)610 มิ.ย. 62
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยางโกลน610 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง53 พ.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านฟากน้ำ 51 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยเฉพาะเจาะจง623 เม.ย. 62
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ618 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB