เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (คสล.) จำนวน 3 โครงการ

แชร์


[ ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (คสล.) จำนวน 3 โครงการ ]

1. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกกกะบาก
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ราคากลาง

2. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพริก
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ราคากลาง

3. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านฟากน้ำ
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ราคากลาง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.02s. 0.50MB