เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วน2

แชร์

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาด
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการคนสวน
ประการผู้ชนะจ้างเหมาบริการทั่วไป
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทั่วไป_ศพด.บ้านนาซำหวาย
ประการผู้ชนะจ้างเหมาบริการทั่วไป_ศพด.อบต.ยางโกลน
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัย
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัย _ศพด.บ้านนาซำหวาย
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถรับ_-_ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สายที่_1
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถรับ_-_ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สายที่_2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ฯ ม.8_บ้านกกม่วง
ประกาศเครื่องเสียงกลางแจ้ง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB