เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วน 1

แชร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดต ั้งในก ารจัดกิจกรรม_ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแต่งกายพร้อมจัดหาชุดและ เครื่อ งประดับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำธงพ่อขุนด้วยผ้าทอแ ละจัดท ำพานเครื่องราชบรรณาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำธงรณรงค์พร้อมเสาธง_ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพานพุ่มบวงสรวง_ประเพณ ีปักธง ชัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ประเพณี ปักธง ชัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง_ฯ
ประกาศผู้ชนะซื้อโต๊ะเอนกประสงค์
ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB