นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 8,505 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 เม.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ แชร์  
21 เม.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แชร์  
21 เม.ย. 63มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 แชร์  
6 ก.พ. 63คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แชร์  
18 มิ.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ แชร์  
25 มี.ค. 53คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา