นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 80 คน

เยี่ยมชม 8,203 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ก.ย. 60ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน เรื่องโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) พ.ศ. 2560 แชร์  
12 เม.ย. 59แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา