นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 8,289 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายพาสิทธิ์ หิมโสภา

  นายกอบต.ยางโกลน

  081-8865115

 • นายสมทรง สายทองแก้ว

  รองนายกอบต.ยางโกลน

  098-8206111

 • นายวิชัย ใจสอน

  รองนายกอบต.ยางโกลน

  098-8203111

 • นายบุญสิน สงสอน

  เลขานุการนายกอบต.ยางโกลน

  098-8204111

เปลี่ยนภาษา