นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 25,114 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

30 มีนาคม 2564 38 ครั้ง พิมพ์นิภา ฤทธิศักดิ์ แชร์  

                ตั้งแต่ต้นปี 2564 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิที่ลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน จึงขอความร่วมมือประชาชนตำบลยางโกลนดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบในพื้นที่ หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติที่อาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ซัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน

2. เน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยสวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

                  สำหรับในกรณีที่พบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุให้แจ้งเบาะแสแก่อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทรศัพท์หมายเลข 06-3225-6888 หรือ Application : DLD 4.0 ตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนภาษา