นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 8,460 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID - 19 แชร์  
16 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในภาวะการระบาดของ COVID - 19 แชร์  
20 ม.ค. 64มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
18 พ.ย. 63อบรม อพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์็ แชร์  
12 พ.ย. 63กิจกรรมดูแลรักษความสงบภายในงานฌาปนกิจ พระมหาไพฑูรย์ กัลยาณธโร ตั่งแต่วันที่ 6-21 พฤศจิกายนต์ 2563 แชร์  
26 ต.ค. 63กิจกรรมในการจัดกำลังพลอาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าเวรยาม รักษาความเรียบร้อยภายในงานประเภณีปักธงชัยประจำปี2563 แชร์  
24 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปี 2563 แชร์  
18 ก.ย. 63โครงการอบรมหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ แชร์  
17 ก.ย. 63การประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 แชร์  
8 ก.ย. 63โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2563 แชร์  
27 ส.ค. 63โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แชร์  
24 ส.ค. 63โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก) แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
13 ส.ค. 63โครงการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 แชร์  
11 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
7 ส.ค. 63ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
5 ส.ค. 63โครงการ รู้กฎ รู้วินัย อุ่นใจ ปลอดภัย จราจร ประจำปี 2563 แชร์  
31 ก.ค. 63โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แชร์  
20 ก.ค. 63กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) แชร์  
13 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 77 รายการ
เปลี่ยนภาษา