เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานองศูนย์ยุติธรรมชุมชน

แชร์

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยางโกลน ร่วมประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting  กับศูนย์ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB