เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน

แชร์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 - 17.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ได้มอบหมายให้ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด นำพา คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ณ เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB