เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คนพิการ

แชร์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น. เจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (งานศูนย์บริการคนพิการ) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนพิการตำบลยางโกลน จำนวน 17 ราย (กรณีต่อบัตรคนพิการไม่ได้ ฯลฯ) ในการนี้ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ได้มอบหมายให้ นักพัฒนาชุมชน ประสานงานและอำนวยความสะดวก 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB