เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบรม อพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์็

แชร์

วันที่ 18 พ.ย.2563 แบค.ยางโกลน ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (อพม.) เพื่อให้ความรู้ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่เด็กแรกเกิด ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯลฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์เกียตริ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์ฯลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ นายวัลลภ นาเมืองรักษ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสัมคมและสวัสดิการ ทรายลาพิศ พระภูจำนง และ นายณรงค์ฤทธิ์ คล้ายทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนายพาสิทธิ์ หิมโสภา นายกองค์การปริหารส่วนตำบลยางโกลน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ เพื่อการดูแลสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ประชาชนในตำบลยางโกลน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB