เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน

แชร์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ท่าน ส.ส.มานัส อ่อนอ้าย และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ที่ให้การสนับสนุน เสื้อสภาเด็กฯ พร้อมมอบเกียตริบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การทำความดี ด้วยใจ "เด็กไทยหัวใจจิตอาสา ต้านการทุจริตคอรัปชั่น" ในการนี้ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี น้องๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน จะทำดีด้วยใจตลอดไปค่ะ ครับ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB