เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบรถสามล้อโยกให้ผู้พิการตำบลยางโกลน

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ร่วมมอบรถสามล้อโยก ให้ผู้พิการตำบลยางโกลน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับ นางชุตินันท์ เครือสุข สมาชิกสภา จ.พิษณุโลก เป็นตัวแทนในการมอบรถสามล้อโยก ให้กับ นายบัวทอง จันทร์บ่อโพธิ์ ผู้พิการตำบลยางโกลน ที่มีความเดือดร้อนและความจำเป็นต้องใช้รถสามล้อโยกในการดำรงชีพ โดยในการนี้ นายพาสิทธิ์ หิมโสภา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ยางโกลน ได้ให้การต้อนรับและร่วมมอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการรายดังกล่าว  


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB