เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

แชร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนนำพา คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลน เข้าร่วมประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนครไทย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอนครไทยกลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB