เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ได้จัดโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมทำกล้วยฉาบ /สเปร์กันยุงตะไคร้หอม / ยาหม่องสมุนไพร และพิมเสนน้ำสมุนไพร ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563 ในการนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน นายอรุณศักดิ์ สุขนาค ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว และได้รับเกียตรจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนตำบลยางโกลนเข้าร่วมการอบรมด้วยดี


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB