เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก)

แชร์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ซึ่งได้จัดตั้งศูนยฺ์บริการคนพิการทั่วไปตำบลยางโกลน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน  ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลคนพิการทุกคน ในพื้นที่ตำบลยางโกลน  ได้จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อโยก) และรับมอบรถสามล้อโยก ณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และพิธีมอบโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB