เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

เรียนกำนันตำบลยางโกลน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลยางโกลนทุกท่าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนได้กำหนดแผนการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับทราบ

ณ วัน เวลา และสถานที่รับเงินเบี้ยยังชีพ ตามกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนในแต่ละเดือน ทั้งนี้ตามแผนการดำเนินการ

ที่ประชาสัมพันธ์มาพร้อมนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB