เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคมอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนสิงหาคม 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมิถุนายน 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลปากโทก ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมหัวจ่ายน้ำภัยแล้ง, ถังเคมีดับเพลิง, อุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำ ตามจุดติดตั้ง ประจำเดือนกันยายน 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ดำเนินการกำจัดวัชพืชและดินทรายบริเวณประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 5อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ออกดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 และวัดแสงดาวอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ภาวะโภชนา สุขภาพฟัน และคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
อบต.ปากโทก ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปี 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
กิจกรรมเยี่ยมบ้านชมรมเพื่อเพื่อน (จิตอาสา) ร่วมกับนักกายภาพโรงพยาบาลพุทธชินราช อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดกจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ,คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.75MB