เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสcovidอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
กิจกรรม "We are protector Phitsanulok City @TreeHero Stop COVID-19" ณ แอททรีคอนโด ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
บริษัท วีไอพี ซุปเปอร์คาร์ จำกัด (อู่ปรีดา) พิษณุโลก จิตอาสาใจบุญทำหน้ากากเฟสชิว แจกฟรีเจ้าหน้าที่ สู้วิกฤติ COVID-19อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำบ่อ หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนป่าไหล่ หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึงอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง - เนินเชียงแพง (ตอน 5) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
การจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตั้งด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตั้งด่านตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปตรวจเยี่ยมคอนโด ย่านบึงพระจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.92-001 ซอยแก้วประดิษฐ์ บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 63)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำหลุม หมู่ที่ 3 บ้านกกมะโมงอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายลำ พรมรักษา) หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งปลาฝาอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มาตราการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563 อนุมัติจ่ายเงินสะสม แก้ปัญหาความต้องการของหมู่บ้านชุมชนอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วประดิษฐ์ บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB