นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 8,175 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ประชุมหารือพัฒนา “ถนนสะอาด”
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์โครงการ Smart Farmer เกษตรกรยุดดิจิทัล แนวคิดใหม่ สร้างคุณภาพสินค้าเกษตรไทย ภายใต้โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลวัดจันทร์
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแกประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกงานป้องกันฯ อบต.ปากโทกเข้ารับโล่และเกียรติบัตร รางวัล "ชมเชยเหรียญเงินระดับประเทศ " การป้องกันเด็กจมน้ำ
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกร่วมกับธนาคารกรุงไทย ให้บริการรับลงทะเบียน "โครงการเราชนะ"สำหรับ ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง
3 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์โครงการ Smart Farmer เกษตรกรยุดดิจิทัล แนวคิดใหม่ สร้างคุณภาพสินค้าเกษตรไทย ภายใต้โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลวัดจันทร์
2 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ธนาคารกรุงไทย ออกให้บริการ รับลงทะเบียน "โครงการเราชนะ" สำหรับ ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานหลังเก่า
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์กิจกรรม วันมาฆบูชา
24 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์โครงการ การเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแกเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านน้อย – ปากคลึง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแกเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดเนินโคกสูง ตอน 2 หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแกเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้านเชื่อมศาลปู่ทิดน้อย (ช่วงบ้านนายสุรินทร์ ดาบัว) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแกเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนป่าไหล่ หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
23 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563)
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วันที่ 2
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์พัฒนาทำความสะอาดล้างถนน บริเวณริมเขื่อน เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองค่า PM 2.5 พื้นที่ตำบลวัดจันทร์
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา