นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
081-8865115

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 8,285 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน

  • ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
  • โทรศัพท์ 055-009764 มือถือ 081-379-3838 โทรสาร 055-009764
    อีเมล์ yangklone_sub@outlook.co.th

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา