เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก,อบต.ยางโกลน ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน

ตำบลยางโกลน
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
65120

โทรศัพท์ 055-009764 มือถือ 081-379-3838
โทรสาร 055-009764
อีเมล์ yangklone_sub@outlook.co.th
ไลน์ไอดี 0813793838

0.02s. 0.50MB