เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-LPA

ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี2561

วันที่ 1 ก.ค. 62 หมวดหมู่ LPA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แบบรายางนผลการประเมินประสิทธะภาพของ_อปท_ประจำปี2561.pdf8.27 MB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-LPA

0.01s. 0.50MB