สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 12 รายการ( 10/9/2019 10:56:20 AM )
       แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรืองมลพิษทางอากาศ( 9/25/2019 2:37:09 PM )
       แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม( 9/25/2019 2:35:46 PM )
       แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก( 9/25/2019 2:23:46 PM )
       ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า( 9/25/2019 1:41:46 PM )
       ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน( 9/25/2019 1:20:53 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์( 7/19/2019 11:39:30 AM )
       โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ฯ หมู่ที่ 9 บ้านนาซำหวาย( 7/18/2019 3:50:11 PM )
       ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน( 7/2/2019 5:47:54 PM )
       ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด( 7/1/2019 5:06:13 PM )
       ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องยาและสารเพติด( 7/1/2019 5:04:58 PM )
       ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี2561( 7/1/2019 3:10:25 PM )
       ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน( 7/1/2019 11:50:41 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถรับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 สาย( 6/24/2019 10:33:06 AM )
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน เรื่อง( 6/20/2019 9:57:17 AM )


จำนวน : 268 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 18 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่