สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลากินพืชวัยอ่อนในบ่อดิน( 6/18/2019 3:48:47 PM )
       โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2562( 6/18/2019 3:31:06 PM )
       โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562( 6/18/2019 3:14:11 PM )
       โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ(เนื่องในวันท้องถิ่นไทย)( 3/18/2019 5:49:27 PM )
       มอบถังขยะอันตราย( 11/21/2018 11:54:09 AM )
       kick off ขยะเปียกครัวเรือน 100%( 11/21/2018 11:06:05 AM )
       กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ( 11/21/2018 10:46:12 AM )
       โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามรอยพ่อสู่วิถีชีวิตอย่างพอเพียง( 8/29/2017 2:25:00 PM )
       โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ( 7/25/2017 3:29:54 PM )
       โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย( 7/25/2017 2:53:57 PM )
       โครงการอบรมการรับรู้สิทธิและหน้าที่ในการใช้มาตรการกฎหมายสาธารณสุข( 7/25/2017 2:46:52 PM )
       โครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมการจัดทำสบู่สมุนไพร และน้ำยาล้างจาน( 7/25/2017 2:41:13 PM )
       โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มสตรีแม่บ้าน( 7/25/2017 2:34:40 PM )
       โครงการอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2560( 7/25/2017 2:29:40 PM )
       โครงการอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน( 7/25/2017 2:24:54 PM )


จำนวน : 38 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 3 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3  

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่