สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   บทความทั้งหมด   ]
 
       การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดความรู้ไข่ไก่( 7/20/2009 9:51:10 AM )
       เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)( 7/20/2009 9:50:42 AM )
       สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น( 7/20/2009 9:49:14 AM )
       สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ( 7/20/2009 9:25:31 AM )
       สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย( 7/20/2009 9:20:35 AM )
       สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย( 7/20/2009 9:15:33 AM )
       บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( 7/20/2009 9:14:36 AM )
       สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น( 7/20/2009 9:13:49 AM )
       การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตราฐานการปฎิบัติราชการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น( 7/20/2009 9:12:58 AM )
       ระบบจำแนกตำแหน่งและคำตอบแทนใหม่( 3/27/2009 12:31:05 PM )
       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น( 9/12/2008 12:42:31 AM )


จำนวน : 11 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 1 หน้า
กระโดดไปหน้า   1  

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่