สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ] 
       อนุรักษ์.doc
   ทำรายการเมื่อ: 25-กย.-19at 14:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 12 รายการ   [ 9/10/2562 10:56:20 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรืองมลพิษทางอากาศ   [ 25/9/2562 14:37:09 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   [ 25/9/2562 14:35:46 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก   [ 25/9/2562 14:23:46 ]
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า   [ 25/9/2562 13:41:46 ]
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน   [ 25/9/2562 13:20:53 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   [ 19/7/2562 11:39:30 ]
     
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่