สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ] 
      
   ทำรายการเมื่อ: 25-กย.-19at 13:41
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (คสล.) จำนวน 3 โครงการ   [ 20/1/2563 10:14:36 ]
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 10 บ้านฟากน้ำ   [ 20/1/2563 10:10:14 ]
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   [ 14/11/2562 15:11:19 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์   [ 12/11/2562 14:10:51 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 12 รายการ   [ 9/10/2562 10:56:20 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรืองมลพิษทางอากาศ   [ 25/9/2562 14:37:09 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   [ 25/9/2562 14:35:46 ]
     
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-009-764      Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่