สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ] 
      

  มาตรการประหยัดพลังงาน ปี พ.ศ.2561.docx
   ทำรายการเมื่อ: 02-กค.-19at 17:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   [ 19/7/2562 11:39:30 ]
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ฯ หมู่ที่ 9 บ้านนาซำหวาย   [ 18/7/2562 15:50:11 ]
ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน   [ 2/7/2562 17:47:54 ]
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด   [ 1/7/2562 17:06:13 ]
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องยาและสารเพติด   [ 1/7/2562 17:04:58 ]
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี2561   [ 1/7/2562 15:10:25 ]
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน   [ 1/7/2562 11:50:41 ]
     
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่