สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลากินพืชวัยอ่อนในบ่อดิน ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำรายการเมื่อ: 18-มิย.-19at 15:48

....................................................................................................................................................................................................................

  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลากินพืชวัยอ่อนในบ่อดิน
โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ(เนื่องในวันท้องถิ่นไทย)
มอบถังขยะอันตราย
     

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่