สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ] 
      

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    ประกาศ_ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pd

        คำแถลงงบประมาณ.pdf  คำแถลงงบประมาณ2.pdf  คำแถลงงบประมาณ_3.pdf
          รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
       
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี_2555.pdf 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
    ทำรายการเมื่อ: 17-มค.-11at 01:19
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่