สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ คณะผู้บริหาร ] 
      
 
 ชื่อ-สกุล :นายพาสิทธิ์    หิมโสภา
 ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายสมทรง    สายทองแก้ว
 ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล :นายวิชัย    ใจสอน
 ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายบุญสิน   สงสอน
 ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:51
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่