สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ] 
      

 ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561.pdf

 ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผน. ปี 2560 ครั้งที่ 2 rar

    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน_ปี_2560_ครั้งที่_1.pdf

   รายงานการติดตามและประเมินผลแผน_2559.pdf

    รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา_ปี_2558.rar

    รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา_ปี_2557.

           
    ทำรายการเมื่อ: 27-มีค.-09at 14:16
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่