สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง ] 
      
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  การจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี 2562
  การจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-09at 16:38
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-009-764      Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่