สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนพัฒนาท้องถิ่น ] 
         

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
คำนำ1.doc 
สารบัญ2.doc
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี.pdf
ส่วนที่__1__บทนำ.docส่วนที่__
2_สภาพทั่วไป.docส่วนที่__
4.docส่วนที่_
5_บัญชีโครงการพัฒนา.xls
โครงการพัฒนา_2555.xls
ส่วนที่__6.doc  
    ทำรายการเมื่อ: 20-ตค.-07at 11:31
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่