สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สถิติการให้บริการ ] 
       สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร


สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต

 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียน ประจำปี 2561.pdf 
    ทำรายการเมื่อ: 03-เมย.-08at 09:17
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่