สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ] 
      
 

 ชื่อ-สกุล :นายเพชรายุทธ   อุ่นแก้ว

 ตำแหน่ง : กำนันตำบลยางโกลน

 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายวัชระ  หุมห้อง
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล :นายสง่า   บุญธรรม
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 

 ชื่อ-สกุล :นายเมฆ   สีตนชัย

 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล :นายสมหวัง   พลสอนดา
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายชำนาญ   จันทร์บ่อโพธิ์
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล :นายสุพิน     วันศรี
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายวรวิทย์     พิมเสน
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล :นายประพันธ์   หิมโสภา
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายบุญมาก  สีตนไชย
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่