สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ] 

2.pdf

3-29.pdf

30-50.pdf

51.pdf

52-53.pdf

54-55.pdf

56-57.pdf

58-59.pdf

60-61.pdf

62-63.pdf

64-65.pdf

66-67.pdf

68-69.pdf

70-71.pdf

72-73.pdf

74.pdf

75.pdf

76-77.pdf

78-79.pdf

80-81.pdf

82-83.pdf

84-85.pdf

86-87.pdf

88-89.pdf

90-91.pdf

92-93.pdf

94-95.pdf

96-97.pdf

98-102.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 20-กค.-09at 09:49

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 7/20/2009 9:51:10 AM ] การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดความรู้ไข่ไก่
 [ 7/20/2009 9:50:42 AM ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 7/20/2009 9:49:14 AM ] สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 7/20/2009 9:25:31 AM ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 7/20/2009 9:20:35 AM ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 7/20/2009 9:15:33 AM ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 7/20/2009 9:14:36 AM ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-906-112  แฟกซ์ 055-906-224    Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่