สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.82%
ค่อนข้างพอใจ :         15.34%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.41%
ค่อนข้างพอใจ :         15.74%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.49%
ค่อนข้างพอใจ :         14.95%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.41%
ค่อนข้างพอใจ :         16.05%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายพาสิทธิ์    หิมโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
สายด่วนนายก 081-8865115 , 089-7033923

.......................................
นายอรุณศักดิ์  สุขนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม 

  
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน จัดกิจกรรมอบรมการทำหมวกจากกล่องนม ให้กับประชาชนในตำบลยางโกลน จำนวน 50 คน เพื่อให้ประชาชนรู้จักคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้การจัดการขยะในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะสามารถขยายผลและถ่ายทอดไปสู่คนในชุมชนได้
อ่านต่อ..   
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลากินพืชวัยอ่อนในบ่อดิน
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 อบต.ยางโกลน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลากินพืชวัยอ่อนในบ่อดิน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา และการเพาะพันธุ์ปลา เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะพันธุ์ปลา ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน ซึ่งมีการสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาและอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน โดยดำเนินการ ณ ศูนย์ ศพก.(นายพิศณุ แสงบุดดี) อำนวยสถานที่ในการดำเนินการ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเลี้ยงปลาของตำบลต่อไป เมื่อได้ผลผลิตจากโครงการจะนำปลาปล่อยลงตามแหล่งน้ำสาธารณะในตำบล เพื่อวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ต่อไป
อ่านต่อ..   

 
 
  
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (คสล.) จำนวน 3 โครงการ   [ 20/1/2563 10:14:36 ]
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 10 บ้านฟากน้ำ   [ 20/1/2563 10:10:14 ]
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   [ 14/11/2562 15:11:19 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์   [ 12/11/2562 14:10:51 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 12 รายการ   [ 9/10/2562 10:56:20 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรืองมลพิษทางอากาศ   [ 25/9/2562 14:37:09 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   [ 25/9/2562 14:35:46 ]
     
 
 
 
 [ 28/4/2557 15:01:13 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 20/7/2552 9:51:10 ] การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดความรู้ไข่ไก่
 [ 20/7/2552 9:50:42 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 20/7/2552 9:49:14 ] สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 20/7/2552 9:15:33 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 20/7/2552 9:14:36 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 588 หิมโสภายอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2
24-สค.-15 ตอบ 1364/อ่าน 43549
ห้ามเข้า 594 เมืองนครไทยยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2
24-สค.-15 ตอบ 1224/อ่าน 13380
ห้ามเข้า 679 ไฟฟ้า่ส่องทางเสียยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 23-สค.-15 ตอบ 211/อ่าน 51818
ห้ามเข้า 699 หน้าเว็บ โ ห ลด ช้ ามาก 08-สค.-15 ตอบ 0/อ่าน 376
ห้ามเข้า 698 ใช้งานได้เหรอ 08-สค.-15 ตอบ 0/อ่าน 329
ห้ามเข้า 678 ไฟฟ้าส่องทางเสีย 08-มิย.-15 ตอบ 1/อ่าน 314
ห้ามเข้า 591 สอบถามตำแหน่งว่าง 20-กย.-11 ตอบ 2/อ่าน 705
ห้ามเข้า 590 ไฟฟ้าส่องทางชำรุด 25-สค.-11 ตอบ 0/อ่าน 511
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรา 22-ธค.-10 ตอบ 0/อ่าน 767
 
 
 
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน
112 หมู่ 7 ตำบลยางโกลน  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120
โทร: 055-009-764      Email :
yangklone_sub@outlook.co.th

Facebook  : https://www.facebook.com/yangklone

ID Line : 0813793838

 

Copyright 2014.yangklone.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.

 แผนที่