พยากรณ์อากาศ 14 ม.ค. 54
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 28
พิจิตร   อากาศเย็น 18 29
นครราชสีมา   อากาศหนาว 16 28
อุดรธานี   อากาศหนาว 11 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 32
ระยอง   อากาศเย็น 22 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th